Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2013

9877 aa1f 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
9924 40fe 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
emptywalls
Czasem płaczę,
bo chce mi się płakać,
wtedy czuję, że
uchodzi ze mnie zło.
— Dżem, "Mała aleja róż"
Reposted fromcudoku cudoku viaotworz-drzwi otworz-drzwi

April 06 2013

emptywalls
Play fullscreen
Reposted fromtallica tallica
emptywalls
Reposted fromhesher hesher viatallica tallica
emptywalls
Nigdy nie myślałem, że zrobisz w chuja mój mózg.
emptywalls
Ignoruj, nie dzwoń, nie pisz, cisza niszczy każdego.
— a obojętność zabija
emptywalls

Nie rozumiesz rzeczy, które mnie bolą.

Reposted frommnu mnu viaotworz-drzwi otworz-drzwi
emptywalls
0297 0c80 390
Reposted frombvllshit bvllshit viaotworz-drzwi otworz-drzwi
emptywalls
5966 a3ad 390
pocztówka z mojego umysłu
emptywalls
2296 e0af 390
emptywalls
i co? i już nie znamy się? 
— ...
emptywalls
taki przystojny, a taki chuj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaotworz-drzwi otworz-drzwi

January 28 2013

emptywalls
Emptiness is filling me to the point of agony.
— Metallica - Fade To Black
Reposted frommarrcin marrcin
emptywalls
9471 3265 390
Reposted frommarrcin marrcin
1492 5855 390
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viamarrcin marrcin
emptywalls
2434 cf05 390
Reposted frommarrcin marrcin
emptywalls
Chcę cię mieć dla siebie. Nie chcę się tobą dzielić. Chcę być centrum twojego wszechświata. 
— E L James, 'Nowe oblicze Greya'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viamarrcin marrcin
emptywalls

Wiesz co? Natychmiast się uśmiecham, gdy widzę wiadomość od Ciebie. Nawet nie chodzi o to, co w niej jest... Jest tylko wspaniale wiedzieć, że właśnie o mnie myślałaś.

Reposted fromwosq wosq viamarrcin marrcin
emptywalls
5777 20c7 390
Reposted frommarrcin marrcin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl